karvaderm by funkbiotics

European Union

membrana hydrożelowa KARVADERM

Offer for the Sale of KARVADERM Antibacterial Dressing License

biotechnology start-up

Funkbiotics Sp. z o.o. invites you to collaborate in the sale of the license for the innovative antibacterial dressing KARVADERM. Our product, based on the unique technology of combining chitosan with thymol and carvacrol, is 100% natural and has been developed with the support of European Funds under the Operational Program Eastern Poland 2014-2020, Action 1.1. Startup Platforms for New Ideas, Sub-action 1.1.2 Development of Startups in Eastern Poland.

Funkbiotics Sp. z o.o. zaprasza do współpracy w zakresie sprzedaży licencji na innowacyjny opatrunek antybakteryjny KARVADERM. Nasz produkt, oparty na unikalnej technologii łączenia chitozanu z tymolem i karwakrolem, jest w 100% naturalny i został opracowany dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

 

What We Offer

 • License for KARVADERM: Access to full rights for the production and distribution of our innovative antibacterial dressing.
 • Production Workflow: Comprehensive production solutions that enable quick and efficient implementation of the technology into your company.
 • Access to Raw Materials: Thanks to our trusted suppliers, we guarantee a steady supply of high-quality raw materials necessary for the production of KARVADERM.
 • Contract Sales: We also offer the possibility of fulfilling orders on a contract sales basis, adapting to the individual needs of our clients.

Why KARVADERM?

 • Innovation: The unique combination of chitosan, thymol, and carvacrol provides exceptional antibacterial properties, speeding up wound healing and minimizing the risk of infection.
 • Hydrogel Antiseptic Dressing: KARVADERM is a hydrogel dressing with proven 100% effectiveness against bacteria, including Staphylococcus aureus MRSA, within just 5 minutes.
 • Safety: The dressing does not irritate healthy cells, making it safe and gentle on the skin.
 • Applications: Recommended for infected surface wounds, diabetic foot ulcers, and pressure sores.
 • Naturalness: Our product is 100% natural, making it safe and gentle on the skin.
 • European Support: KARVADERM has been developed with the support of the Operational Program Eastern Poland, confirming its innovation and high quality.

Contact Us

If you are interested in purchasing the license, collaborating on production, or have any questions about KARVADERM, please contact us. We are open to all proposals and happy to provide detailed information.

Funkbiotics Sp. z o.o.
Al.Warszawska 163 20-824 LUBLIN
hello@funkbiotics.com

Join us and harness the potential of innovative solutions in the medical and pharmaceutical industries! Together, we can improve the quality of life for patients worldwide.

Co oferujemy?

 • Licencja na KARVADERM: Dostęp do pełnych praw do produkcji i dystrybucji naszego innowacyjnego opatrunku antybakteryjnego.
 • Workflow produkcyjny: Kompleksowe rozwiązania produkcyjne, które umożliwią szybkie i efektywne wdrożenie technologii do Twojej firmy.
 • Dostęp do surowców: Dzięki naszym sprawdzonym dostawcom, gwarantujemy stały dostęp do wysokiej jakości surowców niezbędnych do produkcji KARVADERM.
 • Sprzedaż kontraktowa: Oferujemy również możliwość realizacji zamówień na zasadzie sprzedaży kontraktowej, dostosowując się do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Dlaczego KARVADERM?

 • Innowacyjność: Unikalne połączenie chitozanu, tymolu i karwakrolu zapewnia wyjątkowe właściwości antybakteryjne, przyspieszając gojenie ran i minimalizując ryzyko infekcji.
 • Hydrożelowy opatrunek antyseptyczny: KARVADERM to hydrożelowy opatrunek o potwierdzonej 100% skuteczności działania przeciwko bakteriom, w tym Staphylococcus aureus MRSA, już w ciągu 5 minut.
 • Bezpieczeństwo: Opatrunek nie wykazuje działania drażniącego na zdrowe komórki, co czyni go bezpiecznym i przyjaznym dla skóry.
 • Zastosowanie: Polecany na zakażone rany powierzchniowe, stopę cukrzycową, odleżyny.
 • Naturalność: Nasz produkt jest w 100% naturalny, co czyni go bezpiecznym i przyjaznym dla skóry.
 • Wsparcie europejskie: KARVADERM został opracowany dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, co potwierdza jego innowacyjność i wysoką jakość.

Skontaktuj się z nami!

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem licencji, współpracą produkcyjną lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące KARVADERM, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

Funkbiotics Sp. z o.o.
Al.Warszawska 163

20-824 Warszawa
hello@funkbiotics.com

Dołącz do nas i wykorzystaj potencjał innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej i farmaceutycznej! Razem możemy poprawić jakość życia pacjentów na całym świecie.

 
 
 

 

Scroll to Top
Skip to content